10336789_10152515939234207_7005656628895290126_n

Anuncios
Buddha, General, Soka Gakkai & Budismo Nichiren Daishonin

Sensei invocando

Imagen